ทำไมจีนจัดการแก้ปัญหาหมอกควันพิษได้

  ช่วงนี้หากโดยสารขึ้นเครื่องบิน ลองมองออกไปสังเกตน่านฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครดู จะเห็นภาพลักษณะนี้ปรากฎอยู่ภายนอกเครื่อง ระดับความสูงมากกว่า 4,000 ฟุต จะสังเกตเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างท้องฟ้าใสกับหมอกควันพิษสีเทา ที่ปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องล่าง