ทำไมจีนจัดการแก้ปัญหาหมอกควันพิษได้

 

IMG_4108

ช่วงนี้หากโดยสารขึ้นเครื่องบิน ลองมองออกไปสังเกตน่านฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครดู

จะเห็นภาพลักษณะนี้ปรากฎอยู่ภายนอกเครื่อง

ระดับความสูงมากกว่า 4,000 ฟุต

จะสังเกตเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างท้องฟ้าใสกับหมอกควันพิษสีเทา

ที่ปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องล่าง Continue reading “ทำไมจีนจัดการแก้ปัญหาหมอกควันพิษได้”