บังคับซื้อถุงพลาสติก คือทางรอดทะเลไทย

 

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน .. 2561   

มีข่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก

คือข่าวการตายของวาฬนำร่องครีบสั้น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

จากการผ่าท้องพบขยะพลาสติกน้ำหนักรวมกัน 8 กิโลกรัม

จำนวนกว่า 80 ชิ้น อัดแน่นเต็มท้อง

ข่าวนี้ สร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนจำนวนมากสนใจที่จะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

รัฐบาล องค์กร ห้างร้านต่าง ดูเหมือนจะเริ่มสนใจขึ้นมา

ไม่น่าเชื่อว่า คนไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ 6 โลก

มากกว่าประชากรอินเดียที่มีประชากรนับพันล้านมากกว่าไทยเสียอีก Continue reading “บังคับซื้อถุงพลาสติก คือทางรอดทะเลไทย”