บังคับซื้อถุงพลาสติก คือทางรอดทะเลไทย

  เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561    มีข่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก คือข่าวการตายของวาฬนำร่องครีบสั้น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จากการผ่าท้องพบขยะพลาสติกน้ำหนักรวมกัน 8 กิโลกรัม จำนวนกว่า 80 ชิ้น อัดแน่นเต็มท้อง ข่าวนี้ สร้างความตื่นตัวให้กับผู้คนจำนวนมากสนใจที่จะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รัฐบาล องค์กร ห้างร้านต่าง ๆ ดูเหมือนจะเริ่มสนใจขึ้นมา ไม่น่าเชื่อว่า คนไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ 6 โลก มากกว่าประชากรอินเดียที่มีประชากรนับพันล้านมากกว่าไทยเสียอีก