เมืองโบราณกับความฝันของคนชื่อเล็ก วิริยะพันธุ์

“สิ่งที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วในวันนี้ มีความสำคัญมาก เพราะว่าข้าพเจ้าได้สละชีวิตหนึ่งวัน เป็นค่าทดแทนไปแล้ว” เล็ก วิริยะพันธุ์ ครั้งหนึ่งภรรยาถามว่า จะมีเพื่อนฝรั่งแวะมาพักที่บ้านหนึ่งคืน “จะไปเที่ยวที่ไหนดีที่จะให้ทั้งความเพลิดเพลินและรู้จักเมืองไทย ได้ภายในหนึ่งวัน” “ เมืองโบราณ ที่บางปู”  ผมตอบโดยไม่ต้องคิด