เมืองโบราณกับความฝันของคนชื่อเล็ก วิริยะพันธุ์

สิ่งที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วในวันนี้

มีความสำคัญมาก

เพราะว่าข้าพเจ้าได้สละชีวิตหนึ่งวัน

เป็นค่าทดแทนไปแล้ว

เล็ก วิริยะพันธุ์

ครั้งหนึ่งภรรยาถามว่า

จะมีเพื่อนฝรั่งแวะมาพักที่บ้านหนึ่งคืน

“จะไปเที่ยวที่ไหนดีที่จะให้ทั้งความเพลิดเพลินและรู้จักเมืองไทย

ได้ภายในหนึ่งวัน”

“ เมืองโบราณ ที่บางปู” 

ผมตอบโดยไม่ต้องคิด

Continue reading “เมืองโบราณกับความฝันของคนชื่อเล็ก วิริยะพันธุ์”