ประเทศเก๊ๆ ไม่ใช่ประเทศของเรา

หลายปีมานี้เราอยู่ในประเทศที่ดูแปลกประหลาด เวลามีคนมาปล้นบ้าน ยึดคนในบ้านไม่ให้ขัดขืน เราเรียกว่าโจร แต่เวลามีคนปล้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และล้มล้างรัฐธรรมนูญ เราไม่เรียกว่าโจร แต่เรียกว่าหัวหน้าคณะ…