ทำไมการก่อสร้างถนนบ้านเราใช้เวลานาน

แทบทุกวันใช้ชีวิตอยู่บนถนนมาตลอด หากไม่ขับรถ ขี่จักรยานบนถนน ก็ต้องอาศัยเดินบนฟุตบาทข้างถนน เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น ตามความเจริญเติบโตของมหานคร