ทำไมการก่อสร้างถนนบ้านเราใช้เวลานาน

if408114
ภาพ  Icons

แทบทุกวันใช้ชีวิตอยู่บนถนนมาตลอด

หากไม่ขับรถ ขี่จักรยานบนถนน ก็ต้องอาศัยเดินบนฟุตบาทข้างถนน

เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้น ตามความเจริญเติบโตของมหานคร Continue reading “ทำไมการก่อสร้างถนนบ้านเราใช้เวลานาน”