การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่หก ที่ไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ภาษาอังกฤษ มีศัพท์คำหนึ่งฟังแล้วชวนขนลุก ผู้สนใจธรรมชาติรู้จักดี คือ คำว่า Mass Extinction แปลเป็นไทยว่า การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่