การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่หก ที่ไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ

GettyImages-492602763-56d32ae45f9b5879cc8aa683

ภาษาอังกฤษ มีศัพท์คำหนึ่งฟังแล้วชวนขนลุก

ผู้สนใจธรรมชาติรู้จักดี คือ คำว่า Mass Extinction

แปลเป็นไทยว่า การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ Continue reading “การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่หก ที่ไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ”