ผีเสื้อกับดอกไม้

cropped-4ecc5924-20b9-450f-82c0-24504b522c3d.jpeg

“ผีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้
แต่ไม่เคยทำให้ดอกไม้บอบช้ำหรือเสียสี

มนุษย์เราก็ควรปฏิบัติกับธรรมชาติแบบนั้น”

พุทธวจนะ

ภาพ ผีเสื้อแห่งปาปัว — at West Papua.