ผีเสื้อกับดอกไม้

“ผีเสื้อดูดน้ำหวานจากดอกไม้ แต่ไม่เคยทำให้ดอกไม้บอบช้ำหรือเสียสี มนุษย์เราก็ควรปฏิบัติกับธรรมชาติแบบนั้น” พุทธวจนะ ภาพ ผีเสื้อแห่งปาปัว — at West Papua.