หมวกเหลืองและวินัยของเด็กนักเรียนญี่ปุ่น

  “พื้นฐานของคนญี่ปุ่นคือวินัย แต่พื้นฐานของคนไทยคือเห็นแก่ตัว” คนญี่ปุ่นผู้เคยทำงานในเมืองไทยหลายปีสรุปให้ฟังสั้น ๆ ต่อทัศนคติที่มีต่อคนไทยก่อนลากลับประเทศ “คนไทยเห็นแก่ตัวมาก ไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย ไม่ยอมเข้าคิว” “คนไทยจอดรถซื้อของในที่ห้ามจอดบนทางเท้า หรือจอดซ้อนเพื่อรอรับลูกหน้าโรงเรียนทุกวัน โดยไม่สนใจว่ารถจะติดแค่ไหน” “ที่ญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้ เรารีบตลอดเวลา แต่เราไม่เห็นแก่ตัวเหมือนคนไทย” จริงหรือไม่จริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันในประเทศนี้น่าจะบอกอะไรได้ มาดูว่าวินัยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นเขาสร้างกันอย่างไรตั้งแต่เด็ก