ความนิ่งเฉยของรัฐบาล กับหมอกควันพิษเหนือเชียงใหม่

 

IMG_7697.1

หากคุณเป็นคนช่างสังเกต

เวลาอยู่บนเครื่องบิน ก่อนเครื่องจะแล่นลงจอดในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันพิษ

โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศช่วงนี้

ลองมองออกไปนอกหน้าต่าง สิ่งที่เห็นชัดเจนคือ

เส้นแบ่งชัดเจนระหว่างท้องฟ้าใสกับหมอกควันพิษสีเทาที่ปกคลุมพื้นที่เบื้องล่าง Continue reading “ความนิ่งเฉยของรัฐบาล กับหมอกควันพิษเหนือเชียงใหม่”