อย่าร้องไห้

  ” อย่าร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เพราะน้ำตาจะทำให้เรามองไม่เห็น ดวงดาวที่สวยงาม ดวงอาทิตย์ลับฟ้าแล้วก็จริง  แต่ก็ยังมีดวงดาวให้เราชื่นชม ถ้าเรามัวแต่เสียดายพระอาทิตย์ เราจะไม่มีโอกาสรับรู้ความสวยงามของ ดวงดาวยามค่ำคืน” พระไพศาล วิสาโล  

“มนุษย์”

  “มนุษย์” เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไร้สติ เขาเคารพในพระเจ้าที่มองไม่เห็น แต่ทำลายล้าง “ธรรมชาติ” ที่จับต้องได้   โดยพวกเขาไม่สำเหนียกเลยสักนิดว่า ธรรมชาติที่เขาทำลายไปนั้น แม้แต่พระเจ้ายังเคารพ Hubert Reeves