ภูเขาต้นไม้กลางมหานคร

  หลายครั้งที่ผู้เขียนเห็นอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร พยายามโฆษณาว่ามีการออกแบบให้ลูกค้าสนใจว่าเป็นอาคารรักษาสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียว ผู้อาศัยจะได้สัมผัสกับต้นไม้นานาพันธุ์อย่างใกล้ชิด แนวคิดการออกแบบอาคารเหล่านี้ที่คำนึงถึงธรรมชาติ ดูจะห่างไกลจากอาคารแห่งนี้ที่ผู้เขียนได้ไปเยือน ที่เห็นในภาพไม่ใช่ภูเขากลางเมืองฟูกุโอกะ มหานครใหญ่อันดับหกของประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นอาคารต้นไม้ มีต้นไม้ตั้งแต่ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวนถึง 50,000 ต้น ขึ้นปกคลุมทั้งตึกอาครอสฟุกุโอกะ (ACROS Fukuoka) อาคารที่ได้รับการยกย่องว่าออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก