ภูเขาต้นไม้กลางมหานคร

DSC_6997.1_resize_exposure

 

หลายครั้งที่ผู้เขียนเห็นอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร

พยายามโฆษณาว่ามีการออกแบบให้ลูกค้าสนใจว่าเป็นอาคารรักษาสิ่งแวดล้อม

มีพื้นที่สีเขียว ผู้อาศัยจะได้สัมผัสกับต้นไม้นานาพันธุ์อย่างใกล้ชิด

แนวคิดการออกแบบอาคารเหล่านี้ที่คำนึงถึงธรรมชาติ

ดูจะห่างไกลจากอาคารแห่งนี้ที่ผู้เขียนได้ไปเยือน

ที่เห็นในภาพไม่ใช่ภูเขากลางเมืองฟูกุโอกะ มหานครใหญ่อันดับหกของประเทศญี่ปุ่น

แต่เป็นอาคารต้นไม้

มีต้นไม้ตั้งแต่ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวนถึง 50,000 ต้น

ขึ้นปกคลุมทั้งตึกอาครอสฟุกุโอกะ (ACROS Fukuoka)

อาคารที่ได้รับการยกย่องว่าออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม

ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Continue reading “ภูเขาต้นไม้กลางมหานคร”