ไม่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมในพรรคการเมือง?

 

53161795_2542316962508292_1524427246473838592_n

 

รัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก มักขยันปั้มจีดีพีให้โตขึ้นทุกปี

อันเป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

 

เมืองไทยก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลจากการทำรัฐประหาร

ต้องเร่งสร้างผลงาน หวังได้คะแนนเสียงจากชาวบ้านด้วยการเร่งการเพิ่มจีดีพีของประเทศในทุก ๆทาง

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่ง

มักจะบริโภคหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน เหมืองแร่ แม่น้ำ ทะเล

อีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดมลพิษ มลภาวะอย่างรุนแรงทางอากาศ น้ำ

อย่างรวดเร็วจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

 

รัฐบาลที่ผ่านมาจึงมีนโยบายเสียงดังฟังชัดเจนว่า จะมีวิธีการหรือมีโรดแม็บทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างไร

มีรูปธรรมชัดเจน อาทิการสร้างถนน ทางด่วน รถไฟความเร็วสูง เขื่อน โรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ

 

แต่พอเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม จะพูดแบบเบาหวิว หรือ พูดรวม ๆ พอเป็นพิธี

แต่ไม่มีตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้ปรากฏ

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมือง ส่วนใหญ่จึงเขียนแบบจับต้องไม่ได้

เขียนไว้ราวกับเป็นแบบไม้ประดับ ไร้ทิศทาง  ไร้แนวทางชัดเจน Continue reading “ไม่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมในพรรคการเมือง?”