ฝายไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน

jisjl20160301111239
ภาพ salokbat.go.th

 ช่วงนี้ดูเหมือนการสร้างฝาย กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง

รัฐบาลอ้างว่าเพื่อให้เกิดแอ่งน้ำให้ชุมชน แก้ภัยแล้ง-ลดความรุนแรงของน้ำในฤดูฝน

บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็ทำโฆษณาอย่างครึกโครม

ประกาศจะทำการสร้างฝาย เพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคม Continue reading “ฝายไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน”