ดูท่าทางโลกจะไม่รอด 3

Carl Sagan นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง เคยกล่าวเปรียบเทียบให้เห็นว่า ชั้นบรรยากาศของโลกเบาบางเพียงใด “หากคุณเอาน้ำยาขัดเงามาทารอบลูกโลกจำลองในชั้นเรียน ความหนาของชั้นน้ำยาขัดเงาก็เปรียบได้กับชั้นบรรยากาศ เมื่อเทียบกับขนาดของโลกจริง”