ดูท่าทางโลกจะไม่รอด 3

climate-change-bear
TheCrimsonMonkey/Getty Images

Carl Sagan นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง

เคยกล่าวเปรียบเทียบให้เห็นว่า ชั้นบรรยากาศของโลกเบาบางเพียงใด

“หากคุณเอาน้ำยาขัดเงามาทารอบลูกโลกจำลองในชั้นเรียน

ความหนาของชั้นน้ำยาขัดเงาก็เปรียบได้กับชั้นบรรยากาศ

เมื่อเทียบกับขนาดของโลกจริง” Continue reading “ดูท่าทางโลกจะไม่รอด 3”