ดูท่าทางโลกจะไม่รอด

 

ช่วงเดือนมิถุนายน มีเหตุการณ์ระทึกคล้ายกันหลายแห่งเกิดขึ้น

แต่เป็นเพียงข่าวเล็ก ๆ ที่ไม่เคยถูกพาดหัวเป็นข่าวใหญ่เหมือนเดิม Continue reading “ดูท่าทางโลกจะไม่รอด”