ฝายไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน

 ช่วงนี้ดูเหมือนการสร้างฝาย กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลอ้างว่าเพื่อให้เกิดแอ่งน้ำให้ชุมชน แก้ภัยแล้ง-ลดความรุนแรงของน้ำในฤดูฝน บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็ทำโฆษณาอย่างครึกโครม ประกาศจะทำการสร้างฝาย เพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคม