วิชาตัวเบา เหมาะมากกับยุคโควิด

วิชาตัวเบาที่เขียนถึงนี้

ไม่ใช่วิชาย่องเบา หรือฝึกกำลังภายใน จนสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้

เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หลังจากที่ได้ลาออกจากการทำงานประจำที่ทำมาสามสิบกว่าปี

และน่าจะเป็นการใช้ชีวิตอันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง และภาวะโรคระบาด Covid-19 ในทุกวันนี้

Continue reading “วิชาตัวเบา เหมาะมากกับยุคโควิด”