วิชาตัวเบา เหมาะมากกับยุคโควิด

วิชาตัวเบาที่เขียนถึงนี้ ไม่ใช่วิชาย่องเบา หรือฝึกกำลังภายใน จนสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หลังจากที่ได้ลาออกจากการทำงานประจำที่ทำมาสามสิบกว่าปี และน่าจะเป็นการใช้ชีวิตอันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง และภาวะโรคระบาด Covid-19 ในทุกวันนี้