105 ปี เล็ก วิริยะพันธุ์ เจ้าของเมืองโบราณ

 

“ตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน มีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ

สืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีต

สร้างสรรค์สันติสุขชั่วกาลนานแก่มนุษยชาติ

นี่คือเป้าหมายอันแท้จริง

ซึ่งศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ต้องการบรรลุ”

– เล็ก วิริยะพันธุ์

Continue reading “105 ปี เล็ก วิริยะพันธุ์ เจ้าของเมืองโบราณ”

12 ปี การจากไปของ “มด” วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ คนเล็กๆ ผู้ไม่ยอมจำนน