อำนาจรัฐกับสังคมผู้สูงอายุ

“สังคมจะรุ่งเรือง ถ้าคนแก่ปลูกต้นไม้ สร้างร่มเงาให้เด็กๆ โดยไม่คิดจะเข้าไปนั่งเอง” สุภาษิตกรีก หลายปีก่อน มีกิจธุระต้องไปอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำ สังเกตว่า บ้านพัก ร้านอาหาร มีภาษาญี่ปุ่นและสังเกตเห็นคนญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในอำเภอนี้มากขึ้นอย่างผิดสังเกต ผมถามเพื่อนแถวนั้น ได้ความว่า ตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มมาอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงดาวมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนเกษียณอายุ มาใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่ เพราะอากาศดี หนาวเย็น คล้ายญี่ปุ่น ภูมิประเทศสวยงาม สงบ ไม่พลุกพล่านเหมือนที่อื่น ๆ จนปัจจุบันเชียงดาวกำลังกลายเป็นชุมชนคนสูงอายุญี่ปุ่น ที่อพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากอากาศหนาวเย็นสบายแล้ว ค่าครองชีพยังถูกกว่าในประเทศตัวเอง หันมามองที่บ้านเรา ก็เริ่มจะไม่แตกต่างกันแล้ว ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Aging Society) กล่าวคือ ทุกวันนี้เรามีคนอายุเกิน 60 ปีเกือบ 10 ล้านคน จากประชากร 67 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14. โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นความโชคดีของสังคมไทย ที่เรามีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านContinue reading “อำนาจรัฐกับสังคมผู้สูงอายุ”