National Trust เมื่อไรบ้านเราจะเกิดเสียที

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนมีโอกาสไปประเทศอังกฤษ ได้เดินทางไปตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและเดินป่า ท่องทะเลหลายแห่งในเกาะอังกฤษ ผู้เขียนสังเกตว่า สถานที่ พื้นที่ป่า ชายหาด หลายแห่ง มีป้ายเขียนว่า สถานที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของ National Trust ตามความเข้าใจเดิม ๆ หากเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเหล่านี้ น่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล แต่ National Trust ไม่ใช่ของรัฐบาล

เมื่อป่าคือที่ดินรกร้าง ต้องเสียภาษีที่ดินสูงสุด

  พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 13 มี.ค.2562 จะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป อัตราภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจะถูกจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1 ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 2 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ 3 ที่ดินเพื่อการเกษตร ได้รับการยกเว้นสามปีแรก 4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าถือว่ามีอัตราสูงที่สุด คือจัดเก็บภาษี 0.3-3 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน และเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี ต่อเนื่อง

เยือนซานตาคลอสตัวจริง

สมัยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ พอใกล้ถึงเทศกาลวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม ของทุกปี มักจะตื่นเต้นรอคอยวันที่พระเยซูเจ้า ประสูติที่เมืองเบธเลเฮม เมื่อสองพันปีก่อน และเติบโตที่เมืองนาซาเรท ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลสมัยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน คำว่า “คริสต์มาส” หรือ Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” พบครั้งแรกในเอกสารโบราณในปี ค.ศ.1038 ต่อมาเปลี่ยนเป็นคำว่า Christmas

ANTHROPOCENE จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิต

    ในยุคสมัยนี้ มีศัพท์หนึ่งคำที่มนุษย์ควรรู้ เพราะคำนี้จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิต คือคำว่า Anthropocene ศัพท์ธรณีวิทยาคำนี้ เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปี เป็นคำที่ใช้เรียกยุคธรณีวิทยา ระยะช่วงเวลาไม่นานมานี้ ที่การดำรงอยู่และพฤติกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่างมีนัยสำคัญ

วิชาตัวเบา เหมาะมากกับยุคโควิด

วิชาตัวเบาที่เขียนถึงนี้ ไม่ใช่วิชาย่องเบา หรือฝึกกำลังภายใน จนสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หลังจากที่ได้ลาออกจากการทำงานประจำที่ทำมาสามสิบกว่าปี และน่าจะเป็นการใช้ชีวิตอันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง และภาวะโรคระบาด Covid-19 ในทุกวันนี้

อำนาจรัฐกับสังคมผู้สูงอายุ

“สังคมจะรุ่งเรือง ถ้าคนแก่ปลูกต้นไม้ สร้างร่มเงาให้เด็กๆ โดยไม่คิดจะเข้าไปนั่งเอง” สุภาษิตกรีก หลายปีก่อน มีกิจธุระต้องไปอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำ สังเกตว่า บ้านพัก ร้านอาหาร มีภาษาญี่ปุ่นและสังเกตเห็นคนญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในอำเภอนี้มากขึ้นอย่างผิดสังเกต ผมถามเพื่อนแถวนั้น ได้ความว่า ตอนนี้คนญี่ปุ่นเริ่มมาอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงดาวมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนเกษียณอายุ มาใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่ เพราะอากาศดี หนาวเย็น คล้ายญี่ปุ่น ภูมิประเทศสวยงาม สงบ ไม่พลุกพล่านเหมือนที่อื่น ๆ จนปัจจุบันเชียงดาวกำลังกลายเป็นชุมชนคนสูงอายุญี่ปุ่น ที่อพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากอากาศหนาวเย็นสบายแล้ว ค่าครองชีพยังถูกกว่าในประเทศตัวเอง หันมามองที่บ้านเรา ก็เริ่มจะไม่แตกต่างกันแล้ว ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว (Aging Society) กล่าวคือ ทุกวันนี้เรามีคนอายุเกิน 60 ปีเกือบ 10 ล้านคน จากประชากร 67 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14. โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นความโชคดีของสังคมไทย ที่เรามีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านContinue reading “อำนาจรัฐกับสังคมผู้สูงอายุ”

เมื่อช้างเกี่ยวข้าว

  อากาศปลายฝนต้นหนาวในช่วงเวลานี้ หากออกไปตามท้องทุ่ง จะเห็นข้าวในท้องนาตั้งท้องสุกเหลืองอร่ามไปทั่วผืนนา ส่งกลิ่นหอมข้าวฟุ้งกระจายไปทั่ว ช่วงเวลานี้ ชาวนาทั่วประเทศอาจดีใจที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันสักที แต่สำหรับชาวนารอบ ๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน แถบจังหวัดฉะเชิงเทรา นอนหลับไม่เป็นสุข หายใจไม่ทั่วท้อง

2050 น้ำทะเลท่วมกรุงเทพมหานคร

ภายใน สามสิบปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองชายฝั่งอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้

105 ปี เล็ก วิริยะพันธุ์ เจ้าของเมืองโบราณ

  “ตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน มีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ สืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีต สร้างสรรค์สันติสุขชั่วกาลนานแก่มนุษยชาติ นี่คือเป้าหมายอันแท้จริง ซึ่งศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ต้องการบรรลุ” – เล็ก วิริยะพันธุ์