ทำบุญที่แท้จริง

deepsnews_1526601615_3005
ภาพ deepsnews

ผมเคยสงสัยว่า ทำไมคนไทยจึงมักบริจาคเงินให้กับวัดหรือพระสงฆ์

มากกว่าบริจาคเงินช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่า

ต่อมาจึงพอเข้าใจว่า เพราะคนไทยจำนวนมากมีความเชื่อว่า

หากคิดจะทำบุญ ควรจะบริจาคเงินกับคนที่มีบุญ วัดชื่อดัง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ทำบุญแล้วจะเป็นการเพิ่มบุญกลับมาหาตัวเองมาก ๆ

ชัดเจนว่าเป้าหมายเหล่านี้ คือวัดและพระสงฆ์

คนไทยจึงมักไปทำบุญ และบริจาคเงินให้วัด Continue reading “ทำบุญที่แท้จริง”