ทำบุญที่แท้จริง

ผมเคยสงสัยว่า ทำไมคนไทยจึงมักบริจาคเงินให้กับวัดหรือพระสงฆ์ มากกว่าบริจาคเงินช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่า ต่อมาจึงพอเข้าใจว่า เพราะคนไทยจำนวนมากมีความเชื่อว่า หากคิดจะทำบุญ ควรจะบริจาคเงินกับคนที่มีบุญ วัดชื่อดัง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญแล้วจะเป็นการเพิ่มบุญกลับมาหาตัวเองมาก ๆ ชัดเจนว่าเป้าหมายเหล่านี้ คือวัดและพระสงฆ์ คนไทยจึงมักไปทำบุญ และบริจาคเงินให้วัด