ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป

 ตุลาคม ค.ศ. 1877 รัฐบาลสหรัฐฯ บังคับให้อินเดียนเผ่าเน็ซเพอร์ซ

อพยพออกจากบริเวณหุบเขาวัลโลวา

ที่พวกเขาอาศัยอยู่กันมาหลายชั่วอายุคน ให้ไปอยู่ในเขตสงวนแลปไว ที่ทางการจัดให้

แต่โจเซฟหัวหน้าเผ่าเน็ซเพอร์ซ

ปฏิเสธที่จะอพยพออกไปจากดินแดน ของพ่อแม่พวกเขา

รัฐบาลคนขาวจึงส่งนายพลโฮเวิร์ด พร้อมกำลังทหารมาจัดการกับ

เผ่าเน็ซเพอร์ซ Continue reading “ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป”

เสาหลัก

เวลาเดินป่า

ชอบแหงนหน้ามองยอดไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขา

ให้ความร่มรื่นย์และที่พักพิงของสรรพสิ่งใต้ร่มไม้

ในป่ามักมีต้นไม้ใหญ่มากมายเสาหลัก

แต่สังคมมนุษย์

มักไม่ค่อยมีใครอยากเปลืองตัวเป็นเสาหลัก