พ่อแม่คือพระอรหันต์

 

mom-son2

พ่อแม่ของผู้เขียนครองชีวิตด้วยกันมา 60กว่าปี

ก่อนที่พ่อจะลาจากไปเมื่อสามปีก่อน

ผู้เขียนมองย้อนกลับไปในอดีต

แทบไม่น่าเชื่อว่า

พ่อแม่เป็นชนชั้นกลาง มีลูกถึงเจ็ดคน จะสามารถเลี้ยงดูลูก ๆมาได้อย่างไร

ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ Continue reading “พ่อแม่คือพระอรหันต์”