พ่อแม่คือพระอรหันต์

  พ่อแม่ของผู้เขียนครองชีวิตด้วยกันมา 60กว่าปี ก่อนที่พ่อจะลาจากไปเมื่อสามปีก่อน ผู้เขียนมองย้อนกลับไปในอดีต แทบไม่น่าเชื่อว่า พ่อแม่เป็นชนชั้นกลาง มีลูกถึงเจ็ดคน จะสามารถเลี้ยงดูลูก ๆมาได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางเศรษฐกิจก็ย่ำแย่