หมอกควันพิษจากข้าวโพดสู่ปาล์มน้ำมัน

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้คนทางตอนใต้ของประเทศ

รวมถึงประชาชนในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หลายแห่ง

ต่างประสบกับปัญหา

หมอกควันพิษกันถ้วนหน้า

Continue reading “หมอกควันพิษจากข้าวโพดสู่ปาล์มน้ำมัน”