หมอกควันพิษจากข้าวโพดสู่ปาล์มน้ำมัน

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้คนทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงประชาชนในสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หลายแห่ง ต่างประสบกับปัญหา หมอกควันพิษกันถ้วนหน้า