6 ตุลาคม 2519 กับข้าพเจ้า

เหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

คือ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

การสังหารโหดนักศึกษาและประชาชนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลานั้นผมอายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  Continue reading “6 ตุลาคม 2519 กับข้าพเจ้า”