Day: October 1, 2019

เมื่อลอนดอนจะกลายเป็นมหานครในสวนแห่งแรกในโลก

1 ตค. 2562 ค่า pm2.5 ในกรุงเทพมหานครวัดได้ประมาณ 50 ขณะที่ค่า pm2.5 ในกรุงลอนดอนวัดได้ประมาณ 8 เหตุผลสำคัญที่กรุงลอนดอนเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีมลพิษ เป็นเพราะมหานครแห่งนี้มีสวนสาธารณะและต้นไม้มากอันดับต้น ๆ ของโลก