พฤษาวิปโยค 2535 ครั้งสุดท้ายที่ประชาชนไม่แตกแยก

 

ต้นปี 2535 ประชาชนเริ่มไม่พอใจรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร รสช.

จนเมื่อพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความไม่พอใจก็กระจายไปทั่ว Continue reading “พฤษาวิปโยค 2535 ครั้งสุดท้ายที่ประชาชนไม่แตกแยก”