ปรัชญาจากไม้ตียุง

 

KORAMZI-Electric-Mosquito-Swatter-F-4-2

ระยะนี้ยุงชุมมาก

ตอนแรกผมนึกว่ามีแค่บ้านผมที่มียุงชุม

คงเนื่องจากต้นไม้ในสวนหน้าบ้านเจริญงอกงาม

ยังมีอ่างเลี้ยงปลาและอ่างบัวมากขึ้น

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดต่าง ๆ

ให้ออกลูกออกหลานได้มากขึ้น Continue reading “ปรัชญาจากไม้ตียุง”