ปรัชญาจากไม้ตียุง

  ระยะนี้ยุงชุมมาก ตอนแรกผมนึกว่ามีแค่บ้านผมที่มียุงชุม คงเนื่องจากต้นไม้ในสวนหน้าบ้านเจริญงอกงาม ยังมีอ่างเลี้ยงปลาและอ่างบัวมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดต่าง ๆ ให้ออกลูกออกหลานได้มากขึ้น