ประกาศภาวะฉุกเฉินโลกร้อน เมื่อขบวนการสิ่งแวดล้อมเริ่มเดินหน้า

 

58374718_10156256264937361_1298361844712341504_n

เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การประท้วงของกลุ่ม

Extinction Rebellion บริเวณริมทะเลสาบ

เมือง Dunedin ประเทศ New Zealand

 

Extinction Rebellion เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

เริ่มประท้วงในกรุงลอนดอน และกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก

อาทิ ฝรั่งเศส แคนาดา เม็กซิโก อิตาลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ

เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้หันมาสนใจปัญหา โลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างจริงจัง

Continue reading “ประกาศภาวะฉุกเฉินโลกร้อน เมื่อขบวนการสิ่งแวดล้อมเริ่มเดินหน้า”