สิ่งที่สายตาเห็น อาจจะไม่ใช่ความจริง

  สิ่งที่สายตาเห็น อาจจะไม่ใช่ความจริง ภาพนี้เป็นทหารนาวิกโยธินสหรัฐกำลังให้น้ำดื่มกับเชลยทหารอิรัก ทางตอนใต้ของประเทศอิรักในสงครามอิรัก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2003 ภาพเต็มคือภาพสีภาพกลาง จะเห็นทั้งทหารอเมริกันสองคน คนหนึ่งจ่อปืน อีกคนให้น้ำเชลยดื่ม แต่หากเรา crop หรือตัดเอาเฉพาะด้านซ้ายออกไปตีพิมพ์ ก็จะเห็นความโหดร้ายของทหารอเมริกัน แล้วเราก็ประณาม ในอีกด้านหนี่ง หากเราตัดต่อเฉพาะภาพด้านขวาออกไปตีพิมพ์ ก็จะเห็นความมีมนุษยธรรมของทหารอเมริกัน แล้วเราก็สรรเสริญ แต่ในภาพเต็ม ๆ เราจะเห็นทั้งสองด้าน ถามว่าเป็น fake news ไหม ก็ไม่ใช่ เพราะเป็นภาพจริง ๆ ถามว่าเป็นภาพตัดต่อไหม ก็ไม่ใช่ เพราะเป็นภาพจริง แต่อยู่ที่ว่าจะเลือกมองมุมใดของภาพ แต่ไม่มองทั้งหมด ข่าวทุกวันนี้ที่แพร่ในโลกออกไลน์ ก็เช่นกัน บางทีข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเราก็แชร์ เราก็ด่า เราก็รุมถล่ม หรือเราก็สรรเสริญ ใจเย็น ๆ ครับมีสติครับ ตั้งสติดี ๆ อย่าสร้างความเกลียดชังในสังคมเลย ในยามที่เราต้องการความสามัคคีกันมาก ๆ