หนีCovid-19 มาปลูกผักในชนบท

 

 

ภาพซ้ายคือ น้องเมย์ อดีตบัณฑิตคอมพิวเตอร์

ภาพขวาคือ น้องไฟท์ อดีตบัณฑิตวิศวกร

ทั้งคู่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่ ไปเล่าเรียนในเมืองใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษา ทำงานในเมืองได้สักพัก ก็ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิดในตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร Continue reading “หนีCovid-19 มาปลูกผักในชนบท”