Day: March 5, 2020

หนีCovid-19 มาปลูกผักในชนบท

    ภาพซ้ายคือ น้องเมย์ อดีตบัณฑิตคอมพิวเตอร์ ภาพขวาคือ น้องไฟท์ อดีตบัณฑิตวิศวกร ทั้งคู่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่ ไปเล่าเรียนในเมืองใหญ่ เมื่อสำเร็จการศึกษา ทำงานในเมืองได้สักพัก ก็ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิดในตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร