Parasite กับแผนยุทธศาสตร์ชาติเกาหลีใต้

ผลการประกาศรางวัลออสการ์ประจำปี 2020 ปรากฎว่าภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่อง Parasite สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กลายเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ชนะรางวัลใหญ่สุดของงานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 92 ปีของออสการ์

Parasite น่าจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมานานร่วมยี่สิบปี ไม่ว่าจะเป็นเพลง ละคอนทีวี หรือภาพยนตร์

Continue reading “Parasite กับแผนยุทธศาสตร์ชาติเกาหลีใต้”