ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไขสำคัญของเกษตรอินทรีย์

 

rice-3

22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด

คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่คัดค้านการห้ามใช้สารเคมีประกาศเดินหน้าฟ้องศาลปกครอง

ความขัดแย้งทางความคิดในสังคมเรื่องการเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช คงยังไม่จบสิ้นง่าย ๆ Continue reading “ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไขสำคัญของเกษตรอินทรีย์”

ไม่ลุกขึ้นสู้ ไม่เหลือป่า

42423065_10155807259907361_2542734825232531456_n

ภูเขาหินปูนที่เห็นในภาพ อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เชื่อไหมว่า ภูเขาหินปูนลูกนี้อาจจะค่อย ๆ หายไปจากการระเบิดหิน

หากเมื่อสิบกว่าปีก่อนชาวบ้านแถวนี้ไม่รวมตัวกันต่อสู้และปกป้องภูเขาและป่าแห่งนี้ Continue reading “ไม่ลุกขึ้นสู้ ไม่เหลือป่า”