10 วิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่

่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กรุ่นลูก

อายุประมาณ 20 หลายคน ถ้าเรียกตามการแยกกลุ่ม

น่าจะอยู่ในรุ่น Generation Y ที่เกิดระหว่างปี 1984–2000

ต้องเข้าใจว่า คนรุ่น Gen Y เกิดมาในโลกยุคใหม่

เกิดมาก็มี อีเมล์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนใช้กันแล้ว

พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างทั่วโลกได้ทันที

ระยะทาง เวลา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารเหมือนคนรุ่นก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

คนรุ่นนี้คุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีได้ชำนาญตั้งแต่เด็ก

คนหนุ่มสาวที่ผมสนทนาด้วยล้วนมีการศึกษาดี

ส่วนใหญ่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในและนอกประเทศ

สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัว เป็นนักอ่านตัวยง

เพียงแต่ว่าอาจไม่ใช่หนอนหนังสือจากการอ่านหนังสือเป็นเล่ม

แต่เป็นหนอนหนังสือในโลกออนไลน์ควบคู่กับหนังสือจริง ๆ

คนเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ ชอบคนคว้าและมาแลกเปลี่ยนกันเสมอ

เราคุยกันหลายเรื่อง ถกเถียงกันแบบคนมีเหตุผล

พอจะเห็นลักษณะบางอย่างของเด็กหนุ่มสาวพวกนี้ว่า

1  พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแนวคิดแบบเสรีนิยม ตามวัยคะนองที่ต้องการอยากรู้อยากเห็น

ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบอะไรใหม่ ๆ  ไม่ชอบติดอยู่กับที่เก่าเวลาเดิม ๆ

มากกว่าแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

หรือเชื่อตามสิ่งที่เคยเชื่อมาก่อน

2 พวกเขาชอบการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ ใครสอนอะไร ก็จะรับฟัง แต่ไม่ได้ต้องเชื่อทีเดียว

หากสงสัยข้อมูลอะไร จะใช้สมาร์ทโฟน สืบค้นจากโลกออนไลน์ทันที

และมาแลกเปลี่ยนความเห็น ตรวจสอบข้อมูลในหมู่เพื่อนๆ อีกครั้ง

ผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

3  พวกเขาไม่ค่อยสนใจการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารบางอย่างของทางราชการ

เพราะในโลกอินเตอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั่วไปหมด

เช่นเดียวกันยิ่งมีคนมีอำนาจมาพูดสั่งสอนหรือกรอกหูบ่อย ๆ

จะยิ่งถอยห่างมากกว่ารับฟัง

4 พวกเขามักจะรับฟังความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นในคนรุ่นเดียวกันมากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ

ซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกวัย

ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจ หากคนรุ่นพี่ รุ่นพ่อแม่ พยายามสั่งสอน

หรือบังคับให้ทำอะไร มักจะถูกต่อต้านหรือปฏิเสธก่อน

5  พวกเขาชอบคนฉลาด  มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์

สนใจคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน

เพราะคนรุ่นนี้ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครนาน และอยากประสบความสำเร็จเร็ว

ไม่แปลกใจ หากไอดอลของพวกเขา อาจไม่จำกัดแค่คนในประเทศ

แต่เป็นคนดังระดับโลกแบบ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก  หรือ แจ๊ค หม่า

6  ไอดอลที่พวกเขานับถือ จึงมักเป็นคนฉลาด มีสมอง มองการณ์ไกล

ไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูง มากกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่ง

คนมีอำนาจ ฐานะร่ำรวย หรือจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดัง ๆ

7  ส่วนคนดังแบบดารา นักร้อง เป็นไอดอลอีกแบบหนึ่ง

พวกเขามีความสุข เพลิดเพลินจากการฟังเพลงและการแสดงของคนดังเหล่านี้

แต่ไม่ค่อยมีอิทธิพลทางความคิด

8  พวกเขาเชื่อในความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และการแข่งขันที่เป็นธรรมมากกว่า

การใช้เส้นสาย การเอาเปรียบหรือคอนเนคชั่นใด ๆ

และรังเกียจคนไร้ปัญญาที่ใช้กำลัง ใช้อำนาจในตำแหน่ง

กดขี่ข่มเหงรังแกคนอื่น

9  พวกเขาเป็นคนเบื่ออะไรง่าย ๆ  เรื่องบางเรื่องอาจสนใจผิวเผิน

แต่บางเรื่องหากสนใจจริง อาจจะกัดไม่ปล่อย ค้นคว้าดิ่งลงลึกไปเลย

10   เด็กรุ่นนี้เหมือนกันทุกรุ่น คือมีความเชื่อมั่นตนเองสูง  อารมณ์ร้อน

มีโลกส่วนตัวสูง นิสัยค่อนไปทางก้าวร้าว เหวี่ยง และเกรียน ตามวัย

เป็นข้อสังเกตเล็กๆ ของเด็กรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนาด้วย

เป็นโลกของพวกเขาในยุคที่ใช้เทคโนโลยีทางออนไลน์เป็นสรณะ

สื่อสารกับเพื่อน ๆ ค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ  ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ วันละ8-12 ชั่วโมง

เผื่อคนรุ่นอื่นจะเข้าใจวิธีคิดและโลกของคนรุ่น Gen Y ว่า

การสื่อสารที่สามารถเข้าใจกันได้ระหว่างคนโลกเดียวกัน แต่ต่างวัยกัน

ควรจะจัดการอย่างไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s