Day: July 16, 2019

ความขัดแย้งกับสหรัฐในสายตาคนอิหร่าน

ปลายเดือนพฤษภาคม สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียเริ่มวิกฤติ เมื่อเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาได้เคลื่อนขบวนกองเรือรบมุ่งหน้ามาอ่าวเปอร์เซีย ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีมานานได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง   ช่วงเวลาเดียวกันนี้ผมออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินแห่งชาติของอิหร่าน Mahan Air มุ่งหน้าสู่กรุงเตหะราน ท่ามกลางความห่วงใยของคนรอบข้างที่ไม่รู้ว่าทั้งสองประเทศจะเปิดศึกกันเมื่อใด