ทำไมผู้ใหญ่ คนมีการศึกษาหลายคนจึงชอบเผด็จการ

มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ใหญ่ และเพื่อนหลายคน คนเหล่านี้มีการศึกษาดี มีความรู้ความสามารถ มีสถานะทางสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต พวกเขาเป็นคนมีคุณภาพในสังคม หลายคนสนใจการเมืองมานานหลายสิบปี แต่หลายคนเพิ่งสนใจการเมืองไม่กี่ปี ส่วนใหญ่ชื่นชมและเลือกพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลทหารในปัจจุบัน