Hafez กวีผู้ยิ่งใหญ่กว่านักการเมือง

  คงมีไม่กี่ประเทศบนโลกนี้ ที่มีสุสานของกวี ยิ่งใหญ่พอ ๆกับสุสานผู้นำประเทศ Shiraz เป็นเมืองโบราณของอาณาจักรเปอร์เซียมาร่วม สี่พันกว่าปี เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอิหร่าน ในสมัยราชวงศ์ซานด์ระหว่างปีค.ศ. 1750-1800 คนทั่วไปอาจได้คุ้นเคยกับคำว่า ชิราซ Shiraz ในฐานะองุ่นพันธุ์เลิศรสที่นำมาผลิตไวน์พันธุ์ Shiraz มีเปลือกสีม่วงแดงจัด มีสารแทนนินสูง ทำให้ไวน์มี body หนักแน่น  เมืองนี้คือแหล่งกำเนิดองุ่นพันธุ์นี้ แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้มีการผลิตไวน์แล้ว