เมื่อผึ้งสูญพันธุ์ มนุษย์ก็ไม่รอด

ปลายหน้าร้อนเมื่อปีก่อน  ผู้เขียนเดินทางลึกเข้าไปสำรวจสภาพป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จำได้ว่าครั้งหนึ่งไปอยู่กลางดงต้นไม้แห่งหนึ่ง ดอกไม้หลายชนิดออกดอกบานสะพรั่ง ผึ้งหลายพันตัวบินว่อนไปทั่ว จนต้องหลบกันจ้าละหวั่น ราวกับอยู่ในหมู่ผึ้งแตกรัง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ไปด้วยกันบอกว่า “น้ำผึ้งเดือนห้าที่เขาว่าดีที่สุด ก็คือช่วงนี้แหละ ผึ้งกำลังบินหาดอกไม้สะสมน้ำหวานจากเกสร”