ชนชั้นประชุม

  การประชุมเป็นเรื่องสำคัญในแต่ละองค์กร การประชุมถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้นำไปสู่ทิศทางที่กำหนดไว้ หากบริหารการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรอันแข็งแกร่ง สังเกตได้จากการประชุมว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด