ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน

ภาพ มติชน

 

 

ในอดีตเรามักจะได้ยินเสมอ ว่า สื่อมวลชน เปรียบเสมือน ฐานันดรที่ 4

ฟังดูแล้ว เหมือนกับว่า อาชีพนี้มีสถานะโดดเด่นกว่าอาชีพอื่น ๆ  มีความเป็นอภิสิทธิ์อะไรบางอย่าง

คำว่าฐานันดรที่ 4 มีที่มาในประวัติศาสตร์มานานแล้ว

นานมาแล้วในรัฐสภาอังกฤษประกอบด้วยฐานันดรสามระดับ คือ

ฐานันดรที่ 1 ประกอบด้วยสภาขุนนางอันมี พวกขุนนางสืบตระกูล

ฐานันดรที่ 2 ประกอบด้วยบรรพชิต พระราชาคณะ

ฐานันดรที่ 3 ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคนธรรมดาได้เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของตนเข้าไปในสภา

วันหนึ่งระหว่างการประชุมในรัฐสภาอังกฤษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนชื่อ นายเอ็ดมันด์ เบิร์ก

ได้อภิปราย ตอนหนึ่งท่านได้กล่าวขึ้นว่า….. Continue reading “ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชน”