SPOTLIGHT ศักดิ์ศรีของนักข่าวตัวจริง

  ในโลกปัจจุบัน ที่ผู้คนกระหายข่าวเพิ่มขึ้น และดูเหมือนข่าวจะมีอิทธิพลทางต่อผู้อ่านมาตลอด มีสำนักข่าวเกิดขึ้นมากมาย มีกองทัพนักข่าวมหาศาล แต่จะมีข่าวสักกี่ชิ้นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่จดจำของผู้คนไปอีกนาน