Day: April 7, 2021

ปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่…

“จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาว จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ…” ผมรู้จักบทเพลงนี้ของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักวิชาการ กวี คนสำคัญของประเทศมายาวนานแล้ว แต่เพิ่งเข้าใจความรู้สึกจริงๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง เมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ผมและภรรยา(ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์) ได้กลับมาฟื้นฟูผืนนาในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ซื้อไว้นานนับ 10 ปีแล้วอย่างจริงจัง โดยออกแบบผืนนาหลายสิบไร่ให้มีสภาพเป็นทุ่งน้ำและไร่นาเกษตรอินทรีย์ เรียกว่าทุ่งน้ำนูนีนอย เพื่อหวังให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับธรรมชาติภายใต้พลังดอยหลวงเชียงดาว ท่ามกลางนาระบบเหมืองฝายโบราณ และปล่อยให้ธรรมชาติและสัตว์ป่าฟื้นตัวขึ้นมาเอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ผลิตอาหาร เราแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งใจให้เป็นที่ปลูกข้าว อำเภอเชียงดาวเป็นพื้นที่เพาะปลูกสำคัญของชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะข้าวมาช้านาน ที่ผ่านมาแปลงนาแห่งนี้ได้อนุญาตให้ชาวบ้านแถวนั้นทำนาโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า โดยมีข้อตกลงว่าไม่อยากให้ใช้สารเคมี แต่ในความเป็นจริง เราไม่มีทางทราบว่าพวกเขาใช้สารเคมีหรือไม่ 3 ปีที่ผ่านมาเราจึงเริ่มจริงจังกับการทำนาอินทรีย์ โดยตั้งใจลงมาดูแลเอง เริ่มต้นด้วยการพักและฟื้นฟูดิน ไม่มีการทำนาหรือปลูกพืชใดๆ ก่อน หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องพักดิน ที่นาแถวนี้เคยผ่านการทำนาด้วยเคมีมาหลายสิบปี คุณภาพดินแย่มาก… Continue Reading “ปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่…”