เมื่อป๋วย อึ๊งภากรณ์ ทะเลาะกับเผด็จการ

  เมื่อป๋วยทะเลาะกับ จอมพล 9 มีนาคม เป็นวันเกิดป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป๋วยไม่เคยมีตำแหน่งทางการเมือง แม้จะมีคนชักชวนมากมาย ป๋วยได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ ผู้มีความรู้ความสามารถ นักบริหารที่ลูกน้องรักมาก  และไม่เคยยอมก้มหัวให้กับเผด็จการ หลายครั้งที่ป๋วยแสดงความกล้าหาญ ต่อหน้านายพลทั้งหลาย