“Where to Invade Next ” เรื่องที่ควรจะเกิดในเมืองไทย

 

“Where to Invade Next ” เรื่องดี ๆ ที่ควรจะเกิดในเมืองไทย

“การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คือ กระดูกสันหลัง ของการทำหน้าที่ตำรวจ และกฎหมายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการนี้”

คนที่พูดประโยคนี้ ไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหว แต่เป็นนายตำรวจโปรตุเกสคนหนึ่ง ได้เล่าให้ไมเคิล มัวร์ รู้ว่าเหตุใดปัญหายาเสพติดในประเทศนี้จึงลดลงมากในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา

“Where to Invade Next” สารคดีเรื่องล่าสุดของ ไมเคิล มัวร์ ยอดนักทำสารคดีผู้โด่งดังจากเรื่อง Fahrenheit 9/11 ได้พาพวกเราไปสำรวจตัวอย่างดี ๆ ในหลายประเทศ เพื่อยึดนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกาอันล้าหลัง

เสน่ห์ของสารคดีของมัวร์ คือ อารมณ์ขันและจิกกัดแต่พองาม มัวร์เปิดเรื่องด้วยการที่ขออาสานายพลอเมริกันไปยึดประเทศอื่น ๆ หลังจากที่ทหารสหรัฐอเมริกาไม่เคยชนะสงครามอันใดเลยตั้งแต่สงครามเวียดนาม อิรัก ซีเรีย ฯลฯ มีงบประมาณทางทหารมากที่สุดในโลก คือ ประมาณ 20 ล้านล้านบาทต่อปี ขณะที่คนอเมริกันยังติดยาเสพติด มีปัญหาอาชญกรรม ปัญหามลพิษ ความยากจน การเหยียดผิว ฯลฯ Continue reading ““Where to Invade Next ” เรื่องที่ควรจะเกิดในเมืองไทย”