เหตุผลของการมีชีวิตอยู่

    ผมเป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบนยอดดอย ริมทะเล หรือในกรุงเทพมหานคร ทุกครั้งที่มีโอกาส จะตั้งใจดู พระอาทิตย์ขึ้น เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน