10 วิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่

่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กรุ่นลูก

อายุประมาณ 20 หลายคน ถ้าเรียกตามการแยกกลุ่ม

น่าจะอยู่ในรุ่น Generation Y ที่เกิดระหว่างปี 1984–2000

ต้องเข้าใจว่า คนรุ่น Gen Y เกิดมาในโลกยุคใหม่

เกิดมาก็มี อีเมล์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนใช้กันแล้ว

พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างทั่วโลกได้ทันที

ระยะทาง เวลา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารเหมือนคนรุ่นก่อนหน้านี้แต่อย่างใด Continue reading “10 วิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่”