ข้าวโพด อ้อย เบื้องหลังหมอกควันพิษครั้งร้ายแรงที่สุด

    วันนี้ 29 มีนาคม 2562 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเลวร้ายแทบจะสูงสุดในประวัติศาสตร์โลก ภาพที่เห็นแสดงคุณภาพอากาศที่อำเภอสะเมิง ค่า pm 10. 989 ค่า pm 2.5. 758 สถิติโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อน คุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกคือ 900 ที่ปักกิ่ง แต่หากหาค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศเชียงใหม่ เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลก ในฐานะเมืองที่มีอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก