ขยะทุเรียน ขยะทองคำ

  ชื่อเสียงของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ในอดีต ผู้คนอาจจะรู้จักว่า เป็นดงนักเลง ไม่มีใครกล้าตอแยด้วย คนหลังสวนเป็นคนพูดจริง ทำจริง ไม่กลัวเกรงอิทธิพลใด ๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นนักเลงจริง แต่ปัจจุบัน อาจจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนปลูกทุเรียนอันดับต้น ๆของประเทศ ทุกวันนี้จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของประเทศ มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 164,099 ไร่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ