Tag: อับราฮัม ลินคอล์น

สามัญชนชื่อ ชาร์ลส์ ดาร์วิน และอับราฮัม ลินคอล์น

หากพระเจ้ามีจริง 12 กุมภาพันธ์ 1809 พระเจ้าได้ส่งเด็กชายสองคนมาบนโลกคือ ชาร์ลส์ ดาร์วิน และ อับราฮัม ลินคอล์น ทั้งสองคนเป็นบุคคลสำคัญของโลก และปีนี้ครบรอบ 211 ปีวันเกิดของท่าน คนแรกเป็นชาวอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง คนที่สองเป็นชาวอเมริกัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง