Tag: หมอกควันพิษ

ข้าวโพด อ้อย เบื้องหลังหมอกควันพิษครั้งร้ายแรงที่สุด

    วันนี้ 29 มีนาคม 2562 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเลวร้ายแทบจะสูงสุดในประวัติศาสตร์โลก ภาพที่เห็นแสดงคุณภาพอากาศที่อำเภอสะเมิง ค่า pm 10. 989 ค่า pm 2.5. 758 สถิติโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อน คุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกคือ 900 ที่ปักกิ่ง แต่หากหาค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศเชียงใหม่ เป็นเวลาเดือนกว่าแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลก ในฐานะเมืองที่มีอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก

ข้าวโพด สาเหตุหลักของ หมอกควันพิษ

  ปัญหาหมอกควันพิษที่คนภาคเหนือเผชิญอยู่นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาเหตุหลักมาจากการจุดไฟเผาพืชไร่ หลังการเก็บเกี่ยว และพืชที่นิยมปลูกกันมากช่วงหน้าแล้งคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เหมาะกับการปลูกในพื้นราบ และบนดอย แต่สาเหตุสำคัญที่ชาวไร่นิยมปลูกกันมาก เพราะความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศสูงมาก